piątek, 7 czerwca 2013

Letni Kurs Fotografii - zapraszamy!

Wakacyjne warsztaty foto
Jak co roku zapraszamy na intensywną dwuty­go­dniową przygodę z fotografią. Propo­nujemy sporo wykładów, warsztatów, ćwiczeń, zajęć w studio, plenerów, a wszystko w lekkiej wakacyjnej atmosferze. Po ćwiczeniach rozmowy o fotografii, projekcje filmowe, dyskusje.

Jeżeli dłuższe kursy semestralne nie są dla Ciebie bo w ciągu roku nie masz czasu na regularne cotygo­dniowe zajęcia, jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy fotogra­fowania i lepiej przygotować się do wakacyjnych podróży z aparatem, to Letni Kurs Fotografii wydaje się znakomitym rozwią­zaniem!

W ciągu dwóch tygodni codziennych popołu­dniowych spotkań zreali­zujemy cały program dla grup począt­ku­jących. Zajęcia będą prowadzone z mocnym naciskiem na praktykę, w maksy­malnie 12-to osobowych grupach. Stworzymy warunki do inten­sywnego fotogra­fowania a wszystkie prace zostaną wnikliwie omówione. Osoby zaczy­nające swoją przygodę z fotografią dość szybko zyskają kontrolę nad swoim sprzętem, umiejętność rozwijania i reali­zowania pomysłów oraz szersze spojrzenie na specyfikę medium fotogra­ficznego.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Propo­nujemy dwie edycje: 1-12 lipca i 2-13 września.
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Dodatkowe informacje oraz zapisy tutaj.

Wspólnie z portalem PLFOTO, który objął Letnie Kursy Fotografii patronatem medialnym, ogłaszamy konkurs w którym będzie można wygrać udział w lipcowej edycji naszego wakacyjnego kursu. Temat konkursu to: Fotografia miasta - fotografia w mieście. Zapraszamy do udziału!

Patronat medialny: