sobota, 14 listopada 2009

Andreas Jönsson 2009

Andreas Jönsson
Ukryta Codzienność

Mini Galeria Lamelli
Listopad 2011

 Andreas Jönsson posiada niezwykły dar postrzegania teraźniejszości z nietypowej perspektywy. To spojrzenie badacza, historyka lub archeologa, próbującego zrozumieć i odtworzyć nieistniejące już przyczyny, powody i zastosowania, sens istnienia miejsc lub przedmiotów. Prace, które powstawały głównie w trakcie podróży artysty po europie XXI wieku, proponują nam więc nowe spojrzenie, sposób na ujawnienie tego co nieuchwytne i zwykle niezauważalne. Jak mówi autor: "Specyficzne okoliczności towarzyszące ułamkom sekund podczas których stworzone zostało zdjęcie nigdy się nie powtórzą. Ta autentyczność obrazu fotograficznego jest dla mnie powodem nieustannego zachwytu. Jednakże, aby fotografia stała się źródłem namysłu i zaciekawienia, musi zawierać składniki niepewności, dyskomfortu i nierealności. W ten sposób zdjęcie może przekroczyć granice realnego świata i opowiedzieć o tym, co nie jest ani łatwo, ani bezpośrednio możliwe do zidentyfikowania." Artysta nie ułatwia nam odbioru swoich prac. Zwodzi widza. Andreas Jönsson: "Moje zdjęcia są zazwyczaj sterylne, pozbawione bezpośredniej obecności człowieka. Ludzkie działania dają się dostrzec jedynie przez pryzmat przedstawianych obiektów. Takie spojrzenie rysuje niejasną i mylącą wizję intencji, w odniesieniu zarówno do prezentowanych obiektów, jak i całego obrazu."