piątek, 7 czerwca 2013

Letni Kurs Fotografii - zapraszamy!

Wakacyjne warsztaty foto
Jak co roku zapraszamy na intensywną dwuty­go­dniową przygodę z fotografią. Propo­nujemy sporo wykładów, warsztatów, ćwiczeń, zajęć w studio, plenerów, a wszystko w lekkiej wakacyjnej atmosferze. Po ćwiczeniach rozmowy o fotografii, projekcje filmowe, dyskusje.

Jeżeli dłuższe kursy semestralne nie są dla Ciebie bo w ciągu roku nie masz czasu na regularne cotygo­dniowe zajęcia, jeżeli chcesz w krótkim czasie opanować podstawy fotogra­fowania i lepiej przygotować się do wakacyjnych podróży z aparatem, to Letni Kurs Fotografii wydaje się znakomitym rozwią­zaniem!

W ciągu dwóch tygodni codziennych popołu­dniowych spotkań zreali­zujemy cały program dla grup począt­ku­jących. Zajęcia będą prowadzone z mocnym naciskiem na praktykę, w maksy­malnie 12-to osobowych grupach. Stworzymy warunki do inten­sywnego fotogra­fowania a wszystkie prace zostaną wnikliwie omówione. Osoby zaczy­nające swoją przygodę z fotografią dość szybko zyskają kontrolę nad swoim sprzętem, umiejętność rozwijania i reali­zowania pomysłów oraz szersze spojrzenie na specyfikę medium fotogra­ficznego.

środa, 5 czerwca 2013

Przestrzeń prywatna - wernisaż wystawy

fot. Andrzej Kazimierski
Magda Kasprzak, Alina Kręcisz, Agnieszka Kowalik, Dorota Łapa-Maik, Leszek Motyka
Przestrzeń prywatna

Kraków, Konfederacka 4
wernisaż 4.06.2013
Fotorelacja Andrzeja Kazimierskiego

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Przestrzeń prywatna - wystawa fotografii

Zapraszamy na wernisaż wystawy Przestrzeń prywatna,
który odbędzie się 4-tego czerwca o godzinie 19:00 przy Konfederackiej 4.

Kolektyw absolwentek i absolwentów Kursu Fotografii Artystycznej: Magda Kasprzak, Alina Kręcisz, Agnieszka Kowalik, Dorota Łapa-Maik, Leszek Motyka, spędził dużą część ubiegłego roku na pracy nad realizowanym w miastach Polski i Niemiec projektem Miasto-Organizm-Maszyna. Jesienią 2012 projekt zakończyła duża wystawa, zorganizowana w ramach Festiwalu Fotografii XV-lecie KFA oraz druga mniejsza, choć nie mniej interesująca prezentacja Der Stadtgeist, dokumentująca próby fotograficznego uchwycenia ducha niemieckich miast i miejskich wspólnot.

Fotograficzna eksploracja przestrzeni miasta, jego struktury, rytmu, pulsu jak również tego co w nim najbardziej mechaniczne, bezosobowe, odhumanizowane, doprowadziła z czasem do coraz większego zainteresowania uczestników projektu człowiekiem. Początkowo do namysłu nad osobą w kontekście przestrzeni miejskiej / publicznej, a w końcu do postawienia pytań o to co najbardziej bliskie, intymne prywatne. Pół roku po tamtych wystawach, ci sami artyści zastanawiają się więc nad Przestrzenią prywatną. Odwracają się od miasta lub raczej uniezależniają od niego. Odnajdują tę przestrzeń, która bez względu na okoliczności pozostaje nienaruszona, osobista, prywatna.