wtorek, 9 października 2012

XV-lecie KFA

Festiwal fotografii absolwentek i absolwentów Kursu Fotografii Artystycznej. Kraków, 12.10. – 07.12.2012

Jesienią 2012 w wielu krakowskich galeriach i klubach odbędzie się kilkanaście wystaw oraz pokazów współtworzących festiwal fotografii z okazji jubileuszu XV-lecia KFA. Organizatorem imprezy jest  Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, prowadzący KFA Zbigniew Pozarzycki oraz sami uczestnicy.

Rozpoczynając przygotowania do obchodów piętnastolecia Kursu Fotografii Artystycznej zadaliśmy absolwentom i absolwentkom KFA pytanie o to czym się obecnie zajmują. Jak się okazało, dla bardzo dużej części z nich uczestnictwo w Kursie Fotografii Artystycznej stało się istotnym krokiem dla dalszych poszukiwań, nauki oraz rozwoju artystycznego i zawodowego. Wielu uczestników KFA aktywnie działa na polu fotografii, w różnych jej dziedzinach. Program rozpoczynającego się 12-tego października festiwalu fotografii  XV-lecie KFA, powstawał więc według jednej prostej zasady. Poprosiliśmy absolwentów i absolwentki KFA o zaprezentowanie prac fotograficznych będących wyrazem ich obecnych zainteresowań, przemyśleń i poszukiwań. Wystawy i prezentacje powstawały przy minimum opieki kuratorskiej i są właściwie samodzielnym dziełem każdego z uczestników. Większość z nich to wydarzenia premierowe, część to rozwinięcia i przeformułowania wcześniej prezentowanych projektów.

W trakcie festiwalu można będzie zobaczyć ogromne spektrum zainteresowań uczestników. Z jednej strony, znajdą się tam między innymi, fotograficzne opowieści o podróżach przez Amerykę Południową, Indochiny, Indie i Afrykę w prezentacjach multimedialnych Kasi i Rafała Siudowskich, Laury i Zdzisława Deców i Bogumiły Jareckiej, refleksje nad atmosferą miast współczesnych Niemiec na wystawie „Der Stadtgeist”, specyfika tureckiej ulicy w ramach projektu „Hidden Under Hijab” Pawła Wieczorka oraz intrygujący reportaż z niezwykłego miejsca na zdjęciach Pawła Sasora „Metelkova City”. Z drugiej zaś strony wyraźnie ujawnią się oryginalne, często bardzo emocjonalne poszukiwania oraz osobisty, intymny charakter wielu prac i wystaw. Przykładem mogą być tu tajemnicze pejzaże fotografii otworkowej Andrzeja Ruszkowskiego, wyrafinowane, inspirowane malarstwem akty Roberta Zielińskiego, baśniowo-senne sceny prac Agaty Wójtowicz czy niezwykle poruszające portrety inauguracyjnej wystawy „Skala odcieni samotności” Alicji Brodowicz. W ramach festiwalu zobaczymy również wystawy Bożeny Piłat, Michała Sośnickiego, Marty Grabskiej-Press, Jacka Wołczyńskiego, Macieja Świstka, kolejną wystawę semestralną KFA oraz podsumowanie realizowanego w ciągu ostatniego roku projektu „Miasto – organizm – maszyna”.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie: www.wystawafotografii.pl

Organizatorzy festiwalu:
Kurs Fotografii Artystycznej
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Kurator projektu XV-lecie KFA:
Zbigniew Pozarzycki

Partnerzy:
Artefakt Cafe
Atlantyda
Cafe Szafe
Castor Coffee Club
Cudowne Lata
Finka
Fragile
Galeria Fotografii
Galeria Lamelli
Konfederacka 4
Kot Karola
Mini Galeria Lamelli
Pozytywka

Rodzaj prac:
fotografia artystyczna, podróżnicza, reportażowa.

Charakter imprez:
piętnaście wystaw w tym dwanaście indywidualnych  i trzy grupowe, cztery prezentacje multimedialne, blisko trzydziestu wystawiających.

Termin festiwalu:
12.10.2012 – 07.12.2012

Inauguracja:
12.10.2012 Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10

Kurs Fotografii Artystycznej w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie działa od 1997 roku. Jego dorobek to kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych, wielokrotne prezentacje w krakowskich galeriach, wystawy zagraniczne i szereg plenerów fotograficznych. Uczestnicy i absolwenci KFA, których liczba przekroczyła już tysiąc osób, zostali wyróżnieni wieloma nagrodami w konkursach fotograficznych. Wielu z nich kontynuowało lub kontynuuje naukę na prestiżowych uczelniach artystycznych w kraju i za granicą. Kurs oparty na autorskim programie, od początku jego istnienia prowadzi Zbigniew Pozarzycki.  Najbardziej aktualne informacje o Kursie Fotografii Artystycznej można znaleźć na Facebooku: facebook.com/KursFotografiiArtystycznej

Zbigniew Pozarzycki jest doktorantem Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzi zajęcia dla studentów wydziału malarstwa ASP w Krakowie. Jest autorem i kuratorem wielu wystaw.
Więcej informacji: www.pozarzycki.com