sobota, 14 marca 2009

Artur Sobczyk 2009


Artur Sobczyk
Indigenas. Odchodzący świat Indian.

MiniGaleria Lamelli, marzec 2009


Indigenas, rdzenni mieszkańcy hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Południowej i Środkowej stanowią dziś mniejszość etniczną na terenach, które jeszcze niedawno były kolebką wielkich kultur Majów, Aymara, Inków. Coraz trudniej też dotrzeć do tradycyjnych przedstawicieli indiańskich plemion znad Ukajali i Amazonki. Współcześnie, gdy kultura masowa obejmuje coraz większe obszary planety, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej tracą swoją tożsamość kulturową, asymilując się z głównym nurtem kultury lub chroniąc się przed ich wpływem w trudnodostępnych górskich enklawach. Mimo iż ciągłość kulturowa w wielu miejscach została przerwana, niektóre indiańskie społeczności wciąż kultywują tradycje swoich przodków. Na wystawie zaprezentowano fotografie, które przedstawiają rdzennych mieszkańców Peru, Boliwii i Gwatemali. Krajów, w których ludność pochodzenia indiańskiego wciąż jeszcze stanowi większą część społeczeństwa.


Artur Sobczyk urodził się w 1973 roku w Krakowie, jest absolwentem etnologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zamiłowania fotografem. Od lat podróżuje po krajach Ameryki Południowej, Azji, Północnej Afryki i Europy, dokumentując codzienne życie plemion indiańskich i mniejszości narodowych.